نسخه مرمتشده «محمد رسول الله» ساخته مصطفي عقاد در عربستان اکران

نسخه مرمت‌شده «محمد رسول الله» ساخته مصطفي عقاد در عربستان اکران مي‌شود

فيلم جنجالي «رسالت» معروف به «محمد رسول الله» ساخته مصطفي عقاد بعد از 42 سال ممنوعيت نمايش، در سينماهاي عربستان سعودي اکران مي‌شود. سازندگان اين فيلم تاريخي که با تحريم مقامات دنياي عرب روبرو شده بودند، به ناچار به همراه عوامل توليد و گروه بازيگران راهي مراکش شدند.

ادامه مطلب...


منبع این نوشته : منبع
عقاد ,عربستان ,اکران ,مصطفي ,ساخته ,رسول ,مصطفي عقاد ,«محمد رسول ,ساخته مصطفي ,الله» ساخته ,رسول الله» ,الله» ساخته مصطفي ,رسول الله» ساخته